Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Taikuri Joni Suvanto

Y-tunnus: 2963597-4
Osoite: Sirkkalankatu 36 C 75
Postinumero: 20700
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: 050 300 4535

Sähköpostiosoite: joni@jonisuvanto.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Joni Suvanto
Puhelinnumero: 050 300 4535
Sähköposti: joni@jonisuvanto.fi

Kyselyt tietosuojasta sähköpostitse.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

– Asiakassuhteiden ylläpitoon
– Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn
– Laskutukseen
– Asiakaspalveluun
– Esiintymisten suunnitteluun ja toteuttamiseen
– Yhtiön omaan markkinointiin
– Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja Taikuri Joni Suvannon (Marketing Magic Oy) markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista www.jonisuvanto.fi -sivulta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Asiakkaiden tiedot saadaan nettisivujen lomakkeista, meille lähetetyistä sähköposteista, puhelinkeskusteluista tai tapaamisista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.